PH Information ApS

Konsulentbistand

Jeg tilbyder at udføre konsulentopgaver for andre virksomheder. Jeg har bl.a. løst opgaver indenfor:

Eksportanalyse Eksempelvis identificering af distributører og markedsanalyser
Kommunikation Udarbejdelse af pressemeddelelser, hjemmesider (idé, tekst). Opsætning af hjemmesider sker i samarbejde med underleverandører
Forretningsplaner Udarbejdelse af forretningsplaner
Investorsøgning Udarbejdelser af prospekter til brug for investorsøgning og aktiv opsøgning af investorer
Foredrag Foredrag om innovation i virkeligheden og praktisk erhvervsudvikling
Innovation Konkrete forslag til nytænkning i virksomheder og institutioner
Bestyrelsesposter Er i øjeblikket med i 6 bestyrelser. Primært interesseret i bestyrelsesposter, hvis der er mindre ejerandel med. Det forpligter.

Løsning af opgaver sker indimellem i samarbejde med andre virksomheder udvalgt efter den konkrete opgave. Samarbejdspartnere er blandt andet:

Combitech ApS omkring internet og IT løsninger
InText omkring tekster og oversættelser
GTI Administration ApS omkring økonomi
Tindborg Sparring omkring HR spørgsmål og personale udvikling